Skader samsvarer med det kvinna har fortalt i valdtektssak

Fann DNA frå tiltalt på genser

DNA frå den eldste av dei tiltalte i valdtektssaka er det einaste biologiske sporet. Skadane kvinna er påført samsvarer med det ho forklarer.

Vitna: Bente Mevåg ved seksjon for rettsgenetikk i straffesaker ved Oslo universitetssjukehus vitna i valdtektssaka som denne veka har vore oppe i Søre Sunnmøre tingrett.   Foto: Anne-Mari Tomasgard

pluss

Dette er noko av det som kom fram då to sakkunnige frå ulike fagområde forklarte seg i Søre Sunnmøre tingrett fredag.