Krev at valdtektstiltalte blir frifunne

Tiltalt veit ikkje korleis familien skal klare seg

–Eg har familie i Litauen, og veit ikkje korleis dei skal klare seg, sa ein gråtkvalt tiltalt etter at det var klart at aktor meiner han må dømmast til fem og eit halvt år i fengsel.

Frifinning: Alle tre forsvarsadvokatane prosederte på frifinning. Frå venstre Axel Villads Lange, Mats Sakse Opshaug og Marius Wesenberg.  Foto: Staale Wattø

pluss

Den yngste av dei tiltalte i valdtektssaka som denne veka har vore oppe i Søre Sunnnmøre tingrett, var den einaste av dei tre tiltalte som nytta seg av sjansen til å ta ordet før saka blei avslutta.