Ferske funn:

Luftforurensningen i Geiranger blir fanget mellom fjellene – og hoper seg opp

– Disse partiklene forsvinner ikke, men hoper seg opp, sier professor Jörg Löffner, som siden 2015 har målt luftforurensningen i Geiranger.

Svevestøv som slippes ut fra skipstrafikk, busser og biler fører enkelte sommerdager til helseskadelig luft i Geiranger. Sårbare grupper kan bli sjukere av å puste inn denne lufta.  Foto: Arkivfoto: Staale Wattø

pluss

På Grøn Fjord-konferansen fredag presenterte han de ferskeste funnene og målingene for 2015-2017.