Rapport:

Vil ha miljøkrav for ferjer og mindre båtar i Geiranger - men det vil koste

Ferjer, hurtigbåtar og mindre fartøy står for mellom 20 og 32 prosent av utsleppa i Geirangerfjorden.

Nullutslepp: Sightseeinbåten «Vision of the fjords» frakta i går folk inn i Geiranger på rein elektrisk batteridrift. Bør ein i framtida stille krav om låg- eller nullutsleppsteknologi i Geiranger?  Foto: Sofie Svanes Flem

pluss

På oppdrag for Stranda kommune har DNV-GL no laga ein rapport som ser på korleis ein kan få ned utsleppa frå desse.