Jobbar for at fleire skal velje lærarutdanning

– Det er eit samfunnsproblem at det er for få lærarar, og vi har eit felles ansvar for å snakke fram yrket.

Studieleiar: Oddvar Aalde er studieleiar for grunnskulelærarutdanningane ved Høgskulen i Volda. 

pluss

Det seier Oddvar Aalde, studieleiar for grunnskuleutdanningane ved Høgskulen i Volda.