Lokal fotball:

Fra amatørfotball til millionbutikk

Hvert eneste år betaler grasrotfotballen på Sunnmøre ut millioner av kroner til sine ansatte.

Har tatt tak: Emblem følte de sto ved et vegskille da de ansatte Sindre Knutsen som sportslig utviklingsleder i januar 2012. Knutsen sørger i dag for at det er en sportslig rød tråd i det som blir gjort i Emblem. Nettopp denne ansettelsen får æren for at aktiviteten, spesielt i de de litt eldre klassene, har blomstret opp på Emblem de siste årene.   Foto: Nils Harald Ånstad

pluss

Vi er så vidt i starten av mars måned, kuldegradene er fortsatt bitende – og folk flest er fortsatt på arbeid.