Naboar protesterer mot 14 meter høgt deponi på Berge i Eidsdal

Fryktar vegg midt i dalen

Alle vil ha tunnel mellom Eidsdal og Geiranger. Men ikkje alle vil ha massen frå tunnelen liggande i nærleiken.

DEPONI: Slik hevdar grunneigarar på Berge i Eidsdal at deponiet ved fylkesveg 63 blir sjåande ut. 

pluss

– Dette blir ein 14 meter høg vegg midt i dalen, som bryt heilt med landskapet rundt, meiner Egil Berge.