Onkel dømd til fengsel

Frostating lagmannsrett har halvert fengselsstraffa for overgrepsdømd onkel.

Anka: Mannen anka til lagmannsretten og fekk kortare straff. Arkiv  Foto: Stig Vågnes

pluss

Ein sunnmøring i 30-åra er i Frostating lagmannsrett dømt for eit seksuelt overgrep mot si eiga niese som han var barnevakt for. Straffa er sett til seks månader fengsel, der 90 dagar er utsett med prøvetid på to år. 22 dagar i varetekt går til frådrag i straffa.