Nazi-politiet i Ålesund

Politikorpset i Ålesund ble under krigen ett av de mest nazifiserte i landet. Terboven stolte ikke på det gamle korpset.

Nazi-uniformer: Tyskerne ville ikke at politiet i Ålesund skulle fortsette å være et «motstandsreir», og skiftet ut store deler av politikorpset med nazi-vennlige betjenter fra østlandet. Her fra mai 1942, da mange i politiet hadde fått tysklignende uniformer. 1. rad sittende: Priskonstabel Olsen (nr. 1 fv), politibetjent Furland (nr. 2 fv), politibetjent Skaar (nr. 3 fv.), politifullmektig Rasmus Volsdal (nr. 4 fv), politimester Jonas Myhre (nr. 5 fv), politiløytnant Haugen (nr. 6 fv), politiløytnant Lyngstad (nr. 7 fv), politibetjent Øveraas (nr. 8 fv), politibetjent Halvorsen (nr.9 fv), politibetjent Stigen (nr.10 fv), politibetjent Sørgaard (nr. 11 fv). 2. rad: Politikonstabel Sigurd Refsnes (nr. 1 fv), politikonstabel Holstad (nr. 2 fv), politikonstabel Omenås (nr. 3 fv), politikonstabel Bakke (nr. 4 fv), politikonstabel Svendsen (nr. 5 fv), politikonstabel Dalheim (nr. 6 fv), politikonstabel Nilsen (nr. 7 fv), politikonstabel G. Preus Olsen (nr. 8 fv), politikonstabel Agerholm (nr. 9 fv), politikonstabel Lund (nr. 10 fv), politikonstabel Kirkerud (nr. 11 fv), politikonstabel Minde (nr. 12 fv), politikonstabel Nedregaard (nr. 13 fv), politikonstabel Sverre Rønsen (nr. 14 fv), politikonstabel Jørgensen (nr. 15 fv), politikonstabel Austnes (nr. 16 fv), politikonstabel Haugum (nr. 17 fv), politikonstabel H. Preus Olsen (nr. 18 fv), politikonstabel Johansen (nr. 19 fv). 3. rad: Politikonstabel Trygve Bryn (nr. 1 fv), politikonstabel Barstein (nr. 2 fv), politikonstabel Høgberg (nr. 3 fv), politikonstabel Dalen (nr. 4 fv), politikonstabel Lars Palmar Waldal (nr. 5 fv), politikonstabel Vold (nr. 6 fv), politikonstabel Kristen Ellingsbø (nr. 7 fv), politikonstabel Kristoffersen (nr. 8 fv), politikonstabel Garshoel (nr. 9 fv), politikonstabel Bjørgen (nr. 10 fv), politikonstabel Homb (nr. 11 fv), politikonstabel Eriksen (nr. 12 fv), politikonstabel Nedal (nr. 13 fv). 

pluss

– Tyskerne oppnevnte ikke «ortskommandant» i Ålesund før i august 1940. I mellomtida utviklet det seg et sterkt «motstandsreir» på politikammeret. Men det skulle endre seg, sier den tidligere politietterforskeren Jostein Solvoll.