Høgskulen i Volda og Sunnmøre regionråd:

Har snakka saman om lærarutdanninga

– Høgskulen i Volda kunne tilby akkurat dei same faga for vidareutdanning av lærarar som NTNU i Trondheim, skriv rektor Johann Roppen i ein e-post til Sunnmørsposten.

På same lag: – Høgskulen og Regionrådet er på same lag og arbeider til det beste for Sunnmøre og for fylket, også når det gjeld utdanning, seier Johann Roppen.   Foto: Anne-Mari Tomasgard

pluss

Faga det handlar om gjeld tilbodet om vidareutdanning til lærarar innanfor «kompetanse for kvalitet (KFK)».