Opptak til Heimevernets innsatsstyrke

Klare til innsats for Møre og Fjordane

– Bravo, gjør klar! Flytte! Flytte! Flytte!

Vi ser etter motivasjon og hvordan den enkelte fungerer i et lag. Det er det viktigste for oss. Alt av ferdigheter er trenbart

Jo Halgunset, sjef Archery
pluss

Kommandorop og rødfis smeller høyt mellom trestammene. HV-soldater trener forflytning under ild. De er denne dagen tatt opp som medlemmer i innsatsstyrke Archery i Møre og Fjordane Heimevernsdistrikt, HV-11.