Kommunen har mottatt flere klager på plastforurensning i området ved Bingsa:

Innsamlet plast blåser ut i naturen

Søppel og plast som leveres til anleggene i Bingsa industriområde, blir tatt av vinden og ført ut i skog og fjellområde rundt.
pluss

Sunnmørsposten har fått innsyn i to klager fra i år som beskriver problemer med plastforurensning fra Bingsa Næring. En skriver at det kommer flygende flak og biter som legger seg i skog og innmark, og at det også ofte kommer fykende plastbiter fra konteinere i biler som kjører masse fra anlegget. En annen skriver om mikroplast, og at vær og vind fører med seg avfall til skog og fjellområder i Olsvika, innover mot Digernes og ut i Ellingsøyfjorden.