I starten av et generasjonsskifte for fastlegene i Ålesund

Ålesund trenger mange nye fastleger i årene framover. Det skaper utfordringer for Ålesund kommune.

UTFORDRINGER: Torfinn Strand Vingen erkjenner at Ålesund har utfordringer med å rekruttere fastleger fremover. 

Vi ser at vi har færre søkere på fastlegestillinger i sentrum enn i indre

TORFINN STRAND VINGEN
pluss

– Vi er i starten av et generasjonsskifte nå, sier Torfinn Strand Vingen. Han er virksomhetsleder for legetjenester og akutt helseberedskap i Ålesund kommune.