Fleire hadde planar for sanitetshuset

Tre bodgjevar som tapte kampen om sanitetshuset i Volda, vitna i retten tysdag. Alle hadde ulike planar for huset.

Marknadspris: Om Volda kommune vedtek å legge hovudreinseanlegget på området Klippa, må det betalast erstatning. – No er marknadsprisen fastsett, understreka advokat Odd Arne Nilsen i retten tysdag. Arkiv  Foto: Hild Nordal

pluss

Dei tre andre bodgjevarane var kalla inn til Søre Sunnmøre tingrett tysdag for å vitne om korleis dei opplevde prosessen rundt sal av eigedomen til Volda sanitetslag.