I Giske kan grunne sjøområde ned til seks meter bli verna

Kan forby taretråling her

Eit 68 kvadratkilometer grunt sjøområde utanfor Giskeøya og Vigra kan bli verna mot større inngrep.

Vernesone: Her ser vi delar av Giske med Erkna i bakgrunnen. Bildet viser litt av området som kan bli marin vernesone. Foto: Øivind Leren 

Fiskarane har ingenting å frykte

Ola Betten
pluss

Taretråling er ein av aktivitetane som kan bli strengare regulert i delar av dette området.