Vil legge legeutdanning til Ålesund

Helse Midt-Norge ser på muligheten til å desentralisere deler av legeutdanninga.

Legeutdanning: Det blir nå jobba med å få desentralisert legeutdanning til NTNU Ålesund, som ledd i arbeidet med rekruttering av leger til sjukehusa i distriktet.  Foto: Staale Wattø

pluss

Desentralisert legeutdanning er et tiltak for å hjelpe sjukehusa i distriktene med tilgang til leger. Ifølge Romsdals Budstikke (krever innlogging) ser Helse Midt-Norge nå på muligheten til å legge deler av legeutdanninga i distrikt som Møre og Romsdal.