Vil skape geoturisme i gamal gruve i Dalsbygda

Finn gull og diamantar i sunnmørsfjell

Norddal kan bli senter for geoturisme når eit museum og opplevingar i ei ekte gruve kjem på plass i bygda.

Gruvemuseum: Halvard Eide og dei gode hjelparane held på med sikring av inngangen til gruva ved Flaten i Norddal, som skal innreiast til gruvemuseum. Frå venstre: Olav Melchior, Einar Allergodt og Halvard Eide. 

pluss

Halvard Eide, som kallar seg sjølv autodidakt og steingal, har tatt initiativ til senteret som han håper skal skape auka interesse for dei store verdiane av mineral som finst i indre Sunnmøre.