Vil nekte mann erstatning etter trafikkulukke:

Trafikkskadd vann fram mot forsikringsselskap

Forsikringsselskapet meinte mannen med vilje gjekk ut i vegen og blei påkøyrd. Difor vil dei nekte mannen erstatning, men tingretten meiner selskapet har erstatningsansvar.

Lova: Ifølgje bilansvarslova kan erstatninga minskast eller falle bort om den skadelidne har medverka til skaden med vilje eller ved aktløyse. Illustrasjon.  Foto: Berit Roald, NTB Scanpix

pluss

Ein mann i 20-åra frå Herøy gjekk til sak mot Protector Forsikring ASA, fordi dei nekta han erstatning etter ei trafikkulukke i 2015.