Hevder Giske kommune risikerer kutt på 15–20 millioner uten skatteøkning

Giske øker trolig eiendomsskatt

Rådmannen i Giske fikk med seg formannskapet på å vurdere å øke eiendomsskatten fra to til tre promille allerede fra neste år av.

Mer eiendomsskatt: Giske kommune innførte i 2014 en eiendomsskatt på to promille. Mandag var formannskapet åpen for å øke eiendomsskatten til å bli på tre promille fra 2019, etter man får klarhet i alle inntekter og utgifter. Ordfører Harry Valderhaug (i midten) og rådmann Marit Elisabeth Larssen mente det helt var nødvendig å øke inntektene for kommunen. Foto: Kristian Stenerud 

Vi har hatt en sterk vekst i kommunen over lang tid

Harry Valderhaug
pluss

Formannskapet gikk inn for å se på muligheten for å øke eiendomsskatten mot tre stemmer.