Antallet klagesaker skyter i været etter at mobbeparagrafen kom

Ålesund: Fire av ti som klaga til fylkesmannen fikk medhold

Av de 53 skolemiljøsakene fylkesmannen behandla forrige skoleår, kom ti fra Ålesund. Av disse var det fire som fikk medhold i klagen sin.

Redegjorde: Kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal (bakerst til venstre) møtte i kultur- og oppvekstuvalget i Ålesund mandag. 

I sum mener jeg vi har et godt apparat, og jeg håper foreldre og elever har opplevd at skolen har tatt dette på alvor

Bjørn Ivar Rødal
pluss

Det fortalte kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal på møtet i kultur- og oppvekstutvalget i Ålesund, mandag. Lørdagens oppslagssak i Sunnmørsposten satte nemlig politisk dagsorden: