Rift om gamalt kailager

Fleire har meldt si interesse for å ta over det gamle kailageret som Stordal kommune eig.

STORDAL: Gratis lager, om du riv og flyttar det.   Foto: STORDAL KOMMUNE

pluss

– Vi håper å få det vekk. Det vil bety eit løft for Stordal sentrum. I staden for lageret håper vi på anna aktivitet på området.