Tre av fire med minus

Hotella slit med lønsemda

Tre av fire av hotella i Ørsta-Volda gjekk med underskot i fjor.

Overtaking: Havila med Njål Sævik, Per Sævik og Günther Dahler tok over Hotell Ivar Aasen frå Sparebanken for eitt år sidan. Så langt har det blitt dyrare enn rekna med å få hotellet skikkeleg på fote att. Til venstre: Adm.dir. Stig Brautaset i Sparebank 1 Søre Sunnmøre.   Foto: Arkiv

pluss

(Møre-Nytt) Unnataket er Hotel Union Øye, som stiller i ei eiga klasse på fleire måtar. Fjoråret baud på 10 prosent auke i omsetnaden, slik at det vart inntekter på 15, 8 millionar. Driftsresultatet vart på 2,67 millionar, og overskotet (totalresultatet) på 1,6 millionar.