Stor opningsfest tysdag

Ørskog feirar den nye skulen

– Alt er betre med den nye skulen. Utstyret her er nytt, uteområdet er betre – og det er mykje betre luft i klasseromma.

LEIK: Uteområdet ved Ørskog skule er populært. Skulen er teikna av arkitekt Oddvar Ekroll og Nordplan, og er bygd av Veidekke Entreprenør. Pris: 205 millionar kroner.  

pluss

9.-klassingane Malene Kolås og Olivia Cevallos er ikkje i tvil om at dei har fått ein flott, ny skule i Ørskog.