Forskingsdagane:

– Hugs at robotar eigentleg er ganske dumme og treng enkle kommandoar

Det var kodekurs for nysgjerrige barn og foreldre, på eit fullstappa rom på Høgskulen i Volda.

LYDIG: Denne krabaten gjer det du ber den om. Trykkar du på at den skal gå eit skritt fram og to tilbake, på knappane som stikk ut av hovudet, gjer den det. Men ekte koding er framleis ein kunst berre eit fåtal meistrar, trass i at nesten alle konsumerer digitale tenester dagleg.  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

pluss

Eit lite datarom er velfylt av nysgjerrige barn og foreldre.