Heidrar faren med fotoutstilling

Fredd Walter Brekke var ein lidenskapeleg fotograf. To år etter hans brå død stiller familien ut bilda for å heidra han.
pluss

Laurdag er det dag tre av utstillinga i Volda og Ørsta Kulturlag sine lokale. Den skal gå over totalt fire dagar.

– Allereie første dag hadde vi svært godt besøk. Folk stod ute og venta i kø før opninga, seier Mathilde Brekke, dottera til Fredd Walter.