Over hundre sauer til slakteri etter pålegg frå Mattilsynet

Måtte avvikle sauehald

Mattilsynet meiner saueflokken leid. For å få slutt på lidinga har saueeigaren fått pålegg om å avvikle sauehaldet.

Avvikla: Ein sauebonde på Sunnmøre har fått pålegg om å avvikle sauehaldet, etter brot på dyrevelferdslova. Gammalnorsk sau kan gå ute heile året, men må ha nok fôr. Illustrasjonsfoto.  Foto: Knut Arne Aarset

Det er aldri lettvint å drive med dyr

Anne Stine Foldal Aam
pluss

I september inspiserte Mattilsynet ein saueflokk som beita ein stad på Sunnmøre. Flokken var av typen gammalnorsk sau, også kalla villsau, som kan gå ute heile året, om forholda er lagt til rette for dette. For denne flokken var ikkje forholda slik dei må vere.