Jacob Devold om bom i Volsdalen:

– Bommen står der som en fallos over dårlig smak

Beboer i Volsdalen vil vite hvilke vurderinger som blei gjort før en satte opp bommen ved Volsdalen skole.

Bomsystem: «Fallosen» - her liggende nede, regulerer tilgangen til ansattparkeringa ved Volsdalen skole. I en e-post til Ålesund kommune spør en beboer om det estetiske uttrykket er vurdert av fagfolk - og får nå svar.  

Det blå lyset blir snart erstatta av refleks

Oddvar Nedregaard
pluss

I en e-post til Ålesund kommune gir Jacob Devold uttrykk for at det bomsystemet som er etablert for å regulere tilgangen til ansattparkeringa nord for Volsdalen skole for han framstår som estetisk utfordrende.