Har svart på 33 spørsmål

Guttelvik tar oppgjør med Sve - som svarer med å nekte å vurdere rådmannens lønn

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik tar nå et oppgjør med Frps Frank Sve. Sve svarer med å nekte å delta i et utvalg som skal vurdere rådmannens lønn.

Det er isfront mellom Frps Frank Sve og fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik. 

pluss

I et omfattende notat svarer Guttelvik på samtlige av de 33 spørsmålene Sve har stilt fylkesadministrasjonen etter at de la fram sin anbefaling om å utsette byggingen av Nordøyvegen.