Statens vegvesen orienterte om E39:

– Ikkje ei god løysing i Vikane

Det er framleis misnøye til E39-løysingar i Stryn, spesielt i Vikane.
pluss

(Fjordingen:) Snautt 60 personar hadde møtt fram til vegvesenet si orientering i kulturhuset torsdag kveld. Prosjektleiar i vegvesenet, Ellen Njøs Slinde, orienterte mellom anna om reisetid, tekniske mål og den regionale utviklinga og samfunnsnytta ein ny europaveg vil føre til.