Har plombert peisen

Slepp å betale feieavgift

Tor Meinseth har ikkje fyra på sju år. Han er den første i Ulstein som har fått plombert peisen, sånn at han slepp å betale feiaravgift. Han vil tipse også andre som ikkje fyrer om å gjere det same.

Feieavgift: Tor Meinseth trur det er mange som han som ikkje nyttar elstaden sin, då bør dei heller ikkje betale for å feie pipa, meiner han.  Foto: Ingvild Aursøy Måseide

pluss

(Vikebladet.no:) – Eg har ikkje fyra på mange år! Eg sa frå til kommunen, men har likevel drive og betalt feiaravgift, sjølv om feiaren ikkje feiar pipa mi, fortel Tor Meinseth.