Sykkylven:

Kommunestyret har handsama saka om kjøp av bankbygget

Kommunestyret i Sykkylven handsama i torsdag kveld eit potensielt kjøp av bankbygget i Sykkylven sentrum.

Bankbygget er eigd av Sykkylven Eiendom AS. Dagleg leiar Rune Per Vegsundvåg har fått mogelegheit til å kommentere salsprosessen.  Foto: Nils Harald Ånstad

pluss

Saka har vore prega av hemmeleghald og er unnateke offentlegheit, men etter det Sunnmørsposten forstår så var det eit overveldande fleirtal blant kommunestyrerepresentantane om å ikkje kjøpe bygget.