Ordførarane på Søre Sunnmøre er redde dei må bere børa for kutta i HMR:

Bed ministeren om hjelp

Ordførarar er uroa for at kutta i Helse Møre og Romsdal vert flytta over på kommunane og at det kjem til å gå utover pasientane.

Bed om hjelp: Ordfører i Volda, Jørgen Amdam (Ap), har saman med seks andre ordførarar på Søre Sunnmøre sendt brev til helseminister Bent Høie og bede han gripe inn i den økonomiske krisa i Helse Møre og Romsdal. Foto: Staale Wattø 

No vedtek ein kutt utan ein plan. Det har vi fått skarpe reaksjonar på frå tilsette, politikarar og innbyggjarar.

Jørgen Amdam (ap), ordførar i Volda kommune
pluss

Sju ordførarar har gått saman om eit felles brev til statsråden.