Helgapraten:

Når ho styrer båten

Livet til Tonje Dyb er ikkje A4. Halve året er ho på sjøen som styrmann og fiskar på «Loran», elles er ho stort sett å finne tett på ein dansk fotballproff, noko som for tida inneber å bu i Polen.

Ei av få: Tonje Dyb frå Godøya er ei av få kvinner her til lands som er styrmann på ein større fiskebåt. 26-åringen var med på to av dei i alt tre turane «Loran» hadde til Jan Mayen i fjor, der dei - ifølgje Fiskebåt som første båt i nyare tid - dreiv lønnsamt fiske etter blåkveite og torsk.  Foto: Staale Wattø

pluss

– Eg likar både fiskaryrket og det å vere styrmann. Difor sjonglerer eg litt, og reiser innimellom også som fiskar. Men denne turen skal eg styre båt, seier Tonje Dyb. Tidlegare i veka drog ho på sjøen att. Med utreise frå Tromsø skal «Loran» til Barentshavet for å fiske torsk og hyse.


Tonje Dyb

  Foto: Staale Wattø

  • Yrke: Fiskar og styrmann på garn- og linebåten «Loran»
  • Sivilstand: Sambuar med Christian Gytkjær
  • Aktuell: Var med på båten sitt historiske fiske ved Jan Mayen. Resultatet av prøvane som vart tatt er no kome

Vi har ønskja oss eit intervju med 26-åringen frå Godøya sidan vi vart mint på ho, då «Loran» i november kom tilbake frå tur til Jan Mayen, vi har berre ikkje fått det til før. Då fekk garn- og linebåten stor merksemd i media etter å ha drive lønnsamt fiske etter blåkveite og torsk der – ifølgje interesse- og arbeidsgjevarorganisasjonen Fiskebåt som første båt i nyare tid. Fordi ein analyse av eit fåtals torsk for nokre år sidan viste at det den gongen ikkje var barentshavstorsk, vart det sendt prøvar av fangsten frå «Loran» til Havforskningsinstituttet.