– Ikke lang høringsliste i byggesaker

Plan- og bygningssjef: Ole Andreas Søvik i Ålesund kommune. Arkivfoto: Staale Wattø 

pluss

– Fra tid til annen skjer det at Fylkesmannen omgjør kommunens vedtak i byggesaker, sier plan- og bygningssjef Ole Andreas Søvik.

Han tar til orientering at det nå vil komme klage fra Kirkevergen på avslaget plan- og byggesaksutvalget ga til ny rampe ved Ålesund kirke.