Klager kirkerampe-nei til Fylkesmannen – har laget nye illustrasjoner av utformingen

Aksepterer ikke avslaget

– Politikerne har ikke skjønt betydningen av det omsøkte tiltaket, mener kirkevergen i Ålesund.

Hoved: Kirkevergen har fått i oppdrag fra kirkelig fellesråd og Ålesund menighet å sørge for universell utforming av hovedinngangen i kirka. Nå er det laget nye skisser, som bedre skal vise at rampen skal bli mest mulig lik det uttrykket kirkefasaden har i dag. Illustrasjon: Olset AS  Foto: Olset AS

pluss

Forrige uke sa plan- og byggesaksutvalget klart nei til rullestolrampe ved hovedinngangen til Ålesund kirke. Flere politikere var sterkt kritiske til forslaget om å klusse med kirka som et verdifullt kulturminne. De mener dagens tilkomst for rullestolbrukere er god nok.

Nå varsler kirkevergen at avslaget vil bli innklaget til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.