Den store museumsreformen er ennå ikke evaluert og kulturministeren vil vente med å slå fast antall nye sammenslåinger:

Fylket presser på i Ålesund

Fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen kan ikke uttale seg om hvordan Jugendstilsenteret er faglig styrket etter sammenslåingen med Kube.

Kulturkvartalet i Ålesund: Uten sammenslåing med Sunnmøre Museum blir et ingen penger til å utvikle Jugendstilsenteret og nyoppkjøpte Kirkegata 1A (t.h. i bildet) der hvor Dirty Nelly ligger nå.  Foto: Staale Wattø

pluss

Men hun er sikkerer på at evalueringen av museumsreformen vil vise at museumsreformen har ført til faglig sterkere og mer profesjonelle museer.

Tror reformen fortsetter

Det er Møre og Romsdal fylke og ikke departementet som krever at Kulturkvartalet går med på en sammenslåing der de blir liggende under Sunnmøre Museum. Hvis ikke blir det ingen penger til videre utvikling.