Overgrepssak førte til gjennomgang av barnevernets fosterhjemsrutiner i Ålesund

Påpeker manglende oppfølging

Barnevernet i Ålesund har slitt med å beholde sine ansatte. Det har også fått konsekvenser for jobben de skal gjøre.

Oppfølging: Barnevernet i Ålesund har akkurat nå ansvaret for å følge opp 88 barn som bor i fosterhjem. Kommunerevisjonen påpeker at barnevernet ikke greier å gjennomføre så mange oppfølgingsbesøk som de er pålagt, og de mener at for stor turnover blant de ansatte har en stor del av skylda for dette. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix  

Vi sliter med å beholde våre ansatte

Vivian Dyb
pluss

Kontrollutvalget i Ålesund har bedt kommunerevisjonen om å gå gjennom barnevernets rutiner med et spesielt fokus på fosterhjem. Det gjør de på grunn av saka der en fosterfar ble dømt for overgrep mot ei fosterdatter.

Stor turnover

Nå foreligger rapporten fra kommunerevisjonen, og der blir den ustabile personalsituasjonen trukket fram: ”Vi er i liten tvil om at det innen barnevernet er behov for erfarne medarbeidere. Likevel er det, og har det vært en stor turnover. Turnover er kanskje det som i størst grad forklarer fristbrudd”, skriver revisjonen.