Styreleder politianmeldt etter konkurs

Bostyrer mener styrelederen i Bigton Bobil og Caravan, gjennom flere betalinger til egne selskap, som aksjonær kan ha oppnådd fordeler på bekostning av øvrige kreditorer.

Puskhola: Bigton Bobil og Caravan var en av flere leietakere her, i lokaler som tidligere romma Ødegårds Bil, i Puskhola i Ålesund. ARKIVFOTO: NILS HARALD ÅNSTAD 

Disse fakturaene er, slik bostyrer finner det, prioritert før øvrige kreditorer

Oda Ørmen Vinjevoll
pluss

28. januar ble det holdt skiftesamling etter konkursen i Bigton Bobil og Caravan. Av sluttinnberetninga framgår det at det i alt er kommet inn 20 fordringer på til sammen nesten 2.650.000 kroner, at DnB er hovedkreditor og at banken, som blant anna hadde pant i varelageret, ved å selge dette og det som var av driftstilbehør, har fått inn 400.000 kroner. Selv om boet har inndrevet et mindre beløp, konkluderer bostyrer Oda Ørmen Vinjevoll med at kreditorene ikke vil få dekka kravene sine.


Caravanselskap konkurs i Ålesund

Ålesundsselskapet oppgir ei gjeld på 1,5 million kroner. Hadde tre ansatte.


– Kan ha oppnådd fordeler

Bostyrer har videre politianmeldt styrelederen i Bigton Bobil og Caravan etter konkursen. I sluttinnberetninga heter det om bakgrunnen for dette at en ved gjennomgang av regnskapet finner en rekke overføringer til og fra styrelederens selskaper. Ifølge bostyrer har styrelederen opplyst at flere av disse overføringene er tilbakebetaling av lån gitt av Tidebygg AS. Selskapet, som eies av styreleder, er hovedaksjonær i Bigton Bobil og Caravan med en eierandel på 56,8 prosent.