Vil samle rehabiliteringstilbodet i Ålesund

Foreslår nedlegging på Mork i 2020

Arbeidsgruppa som har sett på spesialisert rehabilitering i Helse Møre og Romsdal foreslår å samle rehabiliteringstilbodet i Ålesund. Om styret vil gå inn for dette vil Mork rehabiliteringssenter bli lagt ned i 2020.

  Foto: KJELL ARNE STEINSVIK

pluss

(Møre-Nytt:) – Dette er dramatisk for oss, seier tillitsvalt Marte Husøy ved Mork rehabiliteringssenter.

Arbeidsgruppa har foreslått ein driftsmodell for spesialisert rehabilitering i Helse Møre og Romsdal, og at tilbodet vert samla ved det største sjukehuset i fylket, Ålesund sjukehus. Om dette skulle vedteke vil det bety ei nedlegging av både Aure og Mork, som i tillegg til Ålesund sjukehus i dag har spesialisert rehabilitering.