Innslaget til Brosundtunnelen kan også legges nord på Aspøya

Det vestlige innslaget til Brosundtunnelen kan også legges på nordsida av Aspøya – ikke nødvendigvis i Skutvika.

Tunnelinnslag: Det vestlige tunnelinnslaget trenger ikke nødvendigvis å ligge i Skutvika, men kan like gjerne ligge på nordsida av Aspøya. Da hører også en oppgradering av Skutvikskaret med.  Foto: Staale Wattø

pluss

Det går fram av planprogrammet for Brosundtunnelen som snart er klart. Det er Norconsult som har fått i oppdrag av kommunen å utarbeide planprogrammet som er starten på en svært omfattende planprosess.

Flere alternativ

Alternativet med tunnelinnslag på nordsida av Aspøya er et av tre som Norconsult mener bør utredes. Etter et idéverksted i desember i fjor, kom det fram ikke mindre enn ni forslag til hvordan tunnelbygginga bør gjennomføres. Men i planprogrammet slås det fast at flere av disse enten var for dyre, ikke mulig å gjennomføre rent teknisk eller at de forutsetter uakseptable inngrep i bymiljøet og viktige kulturmiljø. Et nullalternativ må også utredes. Det betyr kort fortalt ei framskriving av dagens situasjon uten tunnel men med avlastningsbru over Brosundet.