Slik blir tunnelarbeidet på Nordøyvegen

13 kilometer undersjøisk tunnel skal sprengast ut.

Foto/illustrasjon: Google/Linda Nygard-Sture 

pluss

Nordøyvegen fekk dispensasjon frå kravet om 50 meter fast fjell over dei undersjøiske tunnelane. Elles hadde tunnelane blitt for bratte. Til saman 4.070 meter av tunnelane har mindre enn 50 meter fast fjell over, opplyser Vegvesenet.