Priskjør på vegen til førerkort

Trafikkopplæringen er utsatt for prispress. Svekker jaget etter lavpris kvaliteten på utdanningen?
pluss