35-årsjubilanten Storfjordens Automobilklubb med vårmønstring på regnvåt brostein

– En bil som forsvinner i mengden er ikke interessant

Tre ekstralys på hver side. Cirka to kilo Wunderbaum under speilet. Lærkoffert og rustne jerrykanner på taket. Liten fare for at Volvoen og Tobias stikker seg vekk med det første.

Meninga mi var å pusse Volvoen til pen originalstand. Men så ble jeg uten hverdagsbil.

Tobias Fugelsnes
pluss

I bilkretser er «rat look» et begrep. Doninger som er strøkne maskinelt, men som ser ut som ... ja, døm selv. Rottereir? Et dass? Skrothaug? Noe rett ut av nærmeste krattskog eller hengemyr?