Verdien av det lille

Det er ikke rart at vi mennesker først og fremst registrerer de store skapningene i naturen rundt oss. De som er lett å få øye på. Det gjelder både pattedyr og fugler. Det må mer anstrengelse og årvåkenhet til for å se alt småtteriet, som egentlig kan være både forunderlig og stort – i betydningen bemerkelsesverdig og storartet.

Åkergjøkhumler: De samler ikke nektar og pollen, men spiser på stedet. Som her på rødkløveren.  Foto: Roger Engvik

pluss

En god venn, biolog med øye for humler og annet småtteri som flyr, har nylig funnet det første eksemplar av en blomsterflueart som aldri før har vært registrert så langt nord. Ei flue på 14 millimeter løp rundt på store hestehovblad og spiste vinddrevet pollen da han kom med kamera. Den sjeldne blomsterflua befestet funnstedet som en biologisk gullgruve, ved en dam som for mange andre mennesker ser ut som en råtten sump.