Minister med blikket vendt utover

I Norge raser bompengedebatten. Mens Amazonas brenner. Og verden må løse klimakrisa. Utviklingsminister Dag Inge Ulstein lurer på om vi ikke er oss sjøl nok.

Se utenfor: – Vi har godt av å se utenfor våre egne behov. Da er det inspirerende å komme hit og se engasjementet, sier Dag Inge Ulstein (KrF).   Foto: Sofie Svanes Flem

– Valgene vi gjør lokalt, får også konsekvenser globalt.

Dag Inge Ulstein
pluss

– Jeg blei tatt litt på senga. Jeg hadde glemt litt hvor utrolig engasjerte folk er her!