Forskning som gjer ein forskjell

Solveig Roth Hoff ved Ålesund sjukehus forskar på brystkreft og får gjennomslag i EU og kanskje USA.

Brystkreft: Målet med forskinga til Solveig Hoff er å vurdere røntgenbileta sikrast mogleg. No er forskinga lagt merke til internasjonalt.  Foto: Nils Harald Ånstad

Utan forsking forvitrar helseføretaket

Torstein Hole
pluss

Røntgenlege Solveig Roth Hoff forskar på brystkreft. No kan jobben ho har gjort føre til endringar internasjonalt. I Norge er allereie krava justert. Først litt om bakgrunnen: