KOMMENTAR laurdag 22. november 2014:

Ser du meg ikkje?

Nei, vi gjer ikkje det. Fordi vi helst vil sjå ein annan veg.

mishandla born: Frå og med i dag set Sunnmørsposten i ein artikkelserie søkjelyset på familievald på Sunnmøre. Illustrasjonsfoto: Microstock/Scanpix 

Vi torer korkje å sjå eller seie frå, fordi vi kanskje kan ta feil

pluss

KOMMENTAR

Berre ein liten gutunge var han. Men han stod no der likevel, heilt aleine midt i den travlaste handlegata i København. Med hendene ned langs sida og tomt blikk.