Vald mot barn:

– Ring, sjølv om du er i tvil

– Du treng ikkje vere sikker. Det er nok om du har mistanke.

Auke: Kyrre Grimstad fortel om stor auke i talet på personar som varslar barnevernet, men meiner at folk må bli endå flinkare. 

Om du tok feil, så tenk kor fint det er for barnet! Vi er letta når vi kan legge vekk ei sak og seie at det var ingen grunn til å bekymre seg

Kyrre Grimstad
pluss

Kyrre Grimstad er leiar for mottak og undersøkingsteamet for barnevernsteamet i Ørsta, Volda, Ulstein og Hareid og meiner det må vere tre gongar så mange som tek kontakt med barnevernet no som rundt 2000-talet, men ser gjerne at endå fleire ringer.