Med livet som innsats for å hjelpe de svake

Elizabeth Hoff har jobbet i krigsområdene i Syria i tre år. – Det har gått fra alt til ingenting, sier hun.

Det er helt fantastisk når hjelpen kommer fram. Det er det som driver meg

Elizabeth Hoff
pluss

– Det er som når et lite barn har bygd opp den fineste byen du kan tenke deg av legoklosser, og så kommer det noen og tråkker ned og ødelegger alt. Sånn, akkurat sånn, har utviklingen i Syria vært siden 2011. Og det blir bare verre, sier Hoff.