Effekten av koplinga mellom korps og kulturskule viser seg til fulle

Stort alvor og stor speleglede i Nordvesten

– Eg gler meg over kor dyktige alle solistane har blitt allereie i ung alder. Dei musiserer verkeleg flott.

Divisjonsvinnarar: Hessa og Aspøy skolekorps under Tom Gontier si leiing klarer noko så vanskeleg som å spele reint og riktig svakt. Vi vil tru den vakre pianissimoen gav god utteljing ettersom korpset vann 3. divisjon janitsjar, som i år var den største avdelinga i Nordvesten. 

Kultur

Nils-Gunnar Solli retteleg storkosa seg i salen under mønstringa i Brattvåg.